ÚVOD
ZÁKLADNÍ EVIDENCE
PRŮBĚŽNÁ EVIDENCE
ZÁMECKÉ KNIHOVNY
KE STAŽENÍ
KONTAKT
ČASTÉ DOTAZY
NOVINKY
ZÁKLADNÍ EVIDENCE
karta předmětů budovy a místnosti objektů hromadné opravy

Hlavním nástrojem pro evidenci je tvorba evidenčních karet. Zakládají se pro jednotlivé předměty a lze je strukturovat do kompletů, souborů a sbírek.

  Evidence předmětů obsahuje tyto datové vrstvy:
 • hlavní údaje – inv. čísla, skupina, název, časové určení, původ, provenience, …
 • doplňující údaje – materiál, technika, rozměry, autoři, stavy, literatura, …
 • popisy, poznámky – neomezená textová pole pro podrobný popis
 • grafické informace – fotografie předmětů, multimediální soubory
 • externí soubory – k předmětům lze připojit jakýkoli soubor (restaurátorská zpráva, článek,...)
  Součástí základní evidence jsou:
 • filtry, třídící mechanizmy, obecné a přímé vyhledávání předmětů vč. "fulltextového“ hledání
 • statistiky předmětů – dle původů, umístění, časového určení, skupiny (typu předmětu), …
 • tisk karet, seznamů, katalogu předmětů,…
 • vytvoření a tisk policejní karty SEUD, export do formátů PDF, XLS, TXT a schránka windows
 • vytvoření populárního popisu předmětu
 • export a import dat, čárové kódy, rejstříková čísla
 • vazba na účetní evidenci
 • logické skupiny předmětů - předměty lze seskupovat do skupin, kompletů, souborů a sbírek.
 • stavy - zaznamenání a evidence stavu jednotlivých předmětů. Historie zůstává zachována.
 • hromadné opravy – efektivní nástroj pro „čištění“ databáze. Hromadně lze v textových polích opravit chyby, zkratky, vypůjčené předměty, jejich umístění a stav, termín zapůjčení a dobu vrácení.
 • přírůstky a úbytky - zaznamenává nákupy, dary, svozy, prodeje, restituce, atd.
 • sestavy - Modul průběžné evidence umožňuje tisky a exporty všech předepsaných sestav včetně předávacích smluv a protokolů.

Všechny evidované předměty lze logicky seskupovat do skupin, kompletů, souborů a sbírek.

Zaznamenání a evidence stavu jednotlivých předmětů. Historie stavů předmětů zůstává zachována.

Vyhledávání podle libovolných parametrů.

Topologie objektu - členění na jednotlivé budovy nebo jejich části, místnosti, úseky, skříně a regály.

Výstupy – tisk všech předepsaných sestav. Též export do formátů PDF, XLS, HTML, TXT.

Evidence a inventarizace pomocí čárového kódu.

Vytvoření a tisk „policejní karty“ SEUD při krádeži, ztrátě nebo nálezu předmětu.

Číselníky – přednastavené hodnoty určené pro použití ve většině polí základní evidence. Důležitý nástroj pro jednotnost popisů.

  Systém obsahuje dva druhy číselníků:
 • volné - možno upravovat dle potřeb obsluhy programu
 • vázané – poskytuje NPÚ, neměnné údaje

Export dat do zabezpečovacího systému DomiNET.