ÚVOD
ZÁKLADNÍ EVIDENCE
PRŮBĚŽNÁ EVIDENCE
ZÁMECKÉ KNIHOVNY
KE STAŽENÍ
KONTAKT
ČASTÉ DOTAZY
NOVINKY
PRŮBĚŽNÁ EVIDENCE
pohyby předmětů smlouva o pohybu protokol o pohybu
  Evidence pohybu předmětů:
 • pohyb předmětů mimo objekt
  -evidence kam a kdy byly předměty zapůjčeny a kdy budou vráceny.
 • pohyb předmětů po objektu
  - průběh umísťování předmětů po objektu.
 • výpůjčky
  - eviduje vypůjčené předměty, jejich umístění a stav, termín zapůjčení a dobu vrácení.
 • přírůstky a úbytky
  - zaznamenává nákupy, dary, svozy, prodeje, restituce, atd.
 • sestavy
  - Modul průběžné evidence umožňuje tisky a exporty všech předepsaných sestav včetně předávacích smluv a protokolů.

Data průběžné evidence jsou propojeny se základní evidencí. Pohyby předmětů jsou automaticky promítnuty do karet. Chronologie pohybů předmětu zůstává uložena, je spojena s kartou, a tak je historie pohybů jednotlivých předmětů vždy k dispozici.